Lid worden

Welkom bij RZ&PC De Mors

Om lid te worden van RZ&PC De Mors kan jeA�hier het aanmeldformulier invullen. Na het invullen van het aanmeldformulier wordt de aanmelding automatisch gestart.

Het inschrijfgeld bedraagt A�A�nmalig a�� 11.

De te betalen contributie per maand bedraagt:

  • tot 12 jaar a�� 16,-A�
  • tot 14 jaar a�� 17,-A�
  • tot 16 jaar a�� 18,-
  • Masters Plus en ouder dan 16 jaar a�� 20,-
  • Masters a�� 17,-
  • Ieder derde en volgend lid uit een gezin betaalt niet meer dan a�� 8,- contributie per maand.
  • Studerende en uitwonende leden betalen niet meer dan a�� 14,-contributie per maand.

Voor deelname aan, bij de K.N.Z.B., aangemelde zwem- en waterpolowedstrijden dienen leden in het bezit te zijn van eenA�startnummer. De kosten van ditA�startnummer zijn voor eigen rekening.A�De K.N.Z.B. heft jaarlijks enkele tientjes startgeld per lid. De Mors berekent dit door en schrijft dit begin september van de bankrekening af.

Opzeggen van het lidmaatschapA�kan alleen per 30 juni of 31 december schriftelijk, ten minste A�A�n maand van te voren, bij de ledenadministratie. Tot deze data is men ook contributie verschuldigd.

Bankrekening:

RABOBANK Rijssen
IBANA�NL40 RABO 0347 3011 42

t.n.v R.Z.&P.C. De Mors

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt