Jeugdcoördinator waterpolo

Wat mag u/jij van de jeugdcoördinator verwachten:
– Initiator waar mogelijk, maar vooral waarborgen van de juiste technische bagage voor alle jeugdteams. De borging vindt plaats op basis van een voortgangskaart/systeem wat de betreffende trainer bijhoudt.
– Ontwikkelingsgesprekken houden met de trainers/coaches van alle jeugdteams (minimaal tweemaal per seizoen)
– Zorgen dat er een jaarplan per jeugdteam is (eventueel i.s.m. de betreffende trainer/coach)
– Het voorzitten en voortzetten van het jeugdtrainers overleg (driemaal per seizoen)
– Regelmatig (individueel of collectief) overleg met de trainers/coaches
– Trainers en coaches van feedback voorzien
– In de periode september t/m april minimaal één keer per maand aanwezig bij de training van een jeugdteam

Jeugdcoördinator kunt u altijd op dit e-mailadres bereiken:

Jeugdcoordinator.demors@gmail.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Secured By miniOrange