Jeugdcoördinator waterpolo

Wat mag u/jij van de jeugdcoördinator verwachten:
– Initiëren waar mogelijk, maar vooral waarborgen van de juiste technische bagage voor alle jeugdteams. De borging vindt plaats op basis van een voortgangskaart/systeem wat de betreffende trainer bijhoudt.
– Ontwikkelingsgesprekken houden met de trainers/coaches van alle jeugdteams (minimaal tweemaal per seizoen)
– Zorgen dat er een jaarplan per jeugdteam is (eventueel i.s.m. de betreffende trainer/coach)
– Het voorzitten en voortzetten van het jeugdtrainers overleg (driemaal per seizoen)
– Regelmatig (individueel of collectief) overleg met de trainers/coaches
– Trainers en coaches van feedback voorzien
– In de periode september – april minimaal één keer per maand aanwezig bij de training van een jeugdteam

Jeugdcoördinator
Thomas Poortman
Jeugdcoordinator.demors@gmail.com
06-37316965